წელი: 2017

გიორგი ჩოგოვაძე

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 75040
საშუალო თვიური შემოსავალი 6253
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60032
დეკლარაცია