№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 222257 18521 - - - 177805.6 pdf
 
2 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კომისიის თავმჯდომარე 12 თვე 216970 18081 - - - 173576 pdf
 
3 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 198000 16500 - - - 158400 pdf
 
4 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 183200 15267 - - - 146560 pdf
 
5 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 172000 14333 - - - 137600 pdf
 
6 საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი 12 თვე 152937 12745 - - - 122349.6 pdf
 
7 მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 12 თვე 152150 12679 51000 101150 66 % 121720 pdf
 
8 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 122762 10230 49200 73562 60 % 98209.6 pdf
 
9 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრი 12 თვე 122400 10200 42480 79920 65 % 97920 pdf
 
10 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 121400 10117 42480 78920 65 % 97120 pdf
 
11 საჯარო სამსახურის ბიურო ბიუროს უფროსი 12 თვე 120000 10000 35400 84600 71 % 96000 pdf
 
12 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 113390 9449 32640 80750 71 % 90712 pdf
 
13 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 109740 9145 42480 67260 61 % 87792 pdf
 
14 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 108490 9041 35400 73090 67 % 86792 pdf
 
15 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 105532 8794 42480 63052 60 % 84425.6 pdf
 
16 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 103500 8625 54000 49500 48 % 82800 pdf
 
17 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 103163 8597 35400 67763 66 % 82530.4 pdf
 
18 მთავრობის კანცელარია მთავრობის კანცელარიის უფროსი 12 თვე 103142 8595 42480 60662 59 % 82513.6 pdf
 
19 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 102200 8517 35400 66800 65 % 81760 pdf
 
20 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 99480 8290 32640 66840 67 % 79584 pdf
 
21 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 98083 8174 813600 -715517 -730 % 78466.4 pdf
 
22 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 97355 8113 42480 54875 56 % 77884 pdf
 
23 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 95997 8000 35400 60597 63 % 76797.6 pdf
 
24 თბილისის მერია მერი 12 თვე 95400 7950 42480 52920 55 % 76320 pdf
 
25 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარე 12 თვე 94309 7859 53400 40909 43 % 75447.2 pdf
 
26 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 93405 7784 50400 43005 46 % 74724 pdf
 
27 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი თავმჯდომარე 12 თვე 93090 7758 30240 62850 68 % 74472 pdf
 
28 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 92712 7726 32640 60072 65 % 74169.6 pdf
 
29 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე 12 თვე 92100 7675 66000 26100 28 % 73680 pdf
 
30 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 91946 7662 35400 56546 61 % 73556.8 pdf
 
31 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 12 თვე 91234 7603 63600 27634 30 % 72987.2 pdf
 
32 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 89959 7497 42480 47479 53 % 71967.2 pdf
 
33 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 89750 7479 42480 47270 53 % 71800 pdf
 
34 დაცვის პოლიცია თავმჯდომარე 12 თვე 89266 7439 32160 57106 64 % 71412.8 pdf
 
35 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88735 7395 32640 56095 63 % 70988 pdf
 
36 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 88500 7375 - - - 70800 pdf
 
37 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 12 თვე 85760 7147 42480 43280 50 % 68608 pdf
 
38 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 85500 7125 32640 52860 62 % 68400 pdf
 
39 ეროვნული უშიშროების საბჭო საბჭოს მდივანი 12 თვე 85460 7122 42480 42980 50 % 68368 pdf
 
40 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 84960 7080 42480 42480 50 % 67968 pdf
 
41 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 83048 6921 32640 50408 61 % 66438.4 pdf
 
42 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 81400 6783 32640 48760 60 % 65120 pdf
 
43 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 81250 6771 35400 45850 56 % 65000 pdf
 
44 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 81115 6760 24000 57115 70 % 64892 pdf
 
45 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 80820 6735 42480 38340 47 % 64656 pdf
 
46 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 12 თვე 80649 6721 50400 30249 38 % 64519.2 pdf
 
47 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 80350 6696 32640 47710 59 % 64280 pdf
 
48 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 79549 6629 49800 29749 37 % 63639.2 pdf
 
49 თბილისის მერია პირველი მოადგილე 12 თვე 79500 6625 31800 47700 60 % 63600 pdf
 
50 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 79200 6600 52800 26400 33 % 63360 pdf
 
51 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 79200 6600 57600 21600 27 % 63360 pdf
 
52 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 78195 6516 42480 35715 46 % 62556 pdf
 
53 საქართველოს პარლამენტი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 77959 6497 42600 35359 45 % 62367.2 pdf
 
54 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 77880 6490 42480 35400 45 % 62304 pdf
 
55 საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 12 თვე 77627 6469 67800 9827 13 % 62101.6 pdf
 
56 დაცული ტერიტორიების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 76500 6375 31200 45300 59 % 61200 pdf
 
57 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 75650 6304 32640 43010 57 % 60520 pdf
 
58 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 74800 6233 57600 17200 23 % 59840 pdf
 
59 თბილისის სააპელაციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 74564 6214 50400 24164 32 % 59651.2 pdf
 
60 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
61 კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73700 6142 35400 38300 52 % 58960 pdf
 
62 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 73000 6083 35400 37600 52 % 58400 pdf
 
63 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 72600 6050 52800 19800 27 % 58080 pdf
 
64 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 72600 6050 52800 19800 27 % 58080 pdf
 
65 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 72000 6000 66000 6000 8 % 57600 pdf
 
66 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
67 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70426 5869 32640 37786 54 % 56340.8 pdf
 
68 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70280 5857 32640 37640 54 % 56224 pdf
 
69 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 69931 5828 49800 20131 29 % 55944.8 pdf
 
70 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 69919 5827 32640 37279 53 % 55935.2 pdf
 
71 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 69806 5817 49800 20006 29 % 55844.8 pdf
 
72 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 69767 5814 49800 19967 29 % 55813.6 pdf
 
73 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 69766 5814 49800 19966 29 % 55812.8 pdf
 
74 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 69766 5814 49800 19966 29 % 55812.8 pdf
 
75 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 69680 5807 32640 37040 53 % 55744 pdf
 
76 საქართველოს პარლამენტი რეგიონული პოლიტიკის, თვითმმართველობის და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69049 5754 42600 26449 38 % 55239.2 pdf
 
77 საქართველოს პარლამენტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69049 5754 42600 26449 38 % 55239.2 pdf
 
78 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 12 თვე 69020 5752 42480 26540 38 % 55216 pdf
 
79 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე 12 თვე 69010 5751 42600 26410 38 % 55208 pdf
 
80 საქართველოს პარლამენტი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69010 5751 42600 26410 38 % 55208 pdf
 
81 საქართველოს პარლამენტი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69009 5751 42600 26409 38 % 55207.2 pdf
 
82 საქართველოს პარლამენტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69009 5751 42600 26409 38 % 55207.2 pdf
 
83 საქართველოს პარლამენტი დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69009 5751 42600 26409 38 % 55207.2 pdf
 
84 საქართველოს პარლამენტი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69009 5751 42600 26409 38 % 55207.2 pdf
 
85 საქართველოს პარლამენტი განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 69009 5751 42600 26409 38 % 55207.2 pdf
 
86 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68080 5673 32640 35440 52 % 54464 pdf
 
87 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68000 5667 32640 35360 52 % 54400 pdf
 
88 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 67875 5656 35400 32475 48 % 54300 pdf
 
89 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 66070 5506 32640 33430 51 % 52856 pdf
 
90 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65740 5478 32640 33100 50 % 52592 pdf
 
91 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარე 12 თვე 62913 5243 42480 20433 32 % 50330.4 pdf
 
92 გურიის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 62888 5241 35400 27488 44 % 50310.4 pdf
 
93 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 60350 5029 35400 24950 41 % 48280 pdf
 
94 საქართველოს პარლამენტი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 60206 5017 42600 17606 29 % 48164.8 pdf
 
95 საქართველოს პარლამენტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 60186 5016 42600 17586 29 % 48148.8 pdf
 
96 საქართველოს პარლამენტი აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 60166 5014 42600 17566 29 % 48132.8 pdf
 
97 საქართველოს პარლამენტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 60166 5014 42600 17566 29 % 48132.8 pdf
 
98 საქართველოს პარლამენტი 12 თვე 59572 4964 42600 16972 28 % 47657.6 pdf
 
99 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია "საქართველოს რეგიონები – მაჟორიტარები"-ს თავმჯდომარე 12 თვე 59366 4947 42600 16766 28 % 47492.8 pdf
 
100 საქართველოს პარლამენტი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 59059 4922 42600 16459 28 % 47247.2 pdf
 
101 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია "ქრისტიან–დემოკრატები"-ს თავმჯდომარე 12 თვე 58899 4908 42600 16299 28 % 47119.2 pdf
 
102 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 58880 4907 35400 23480 40 % 47104 pdf
 
103 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 58849 4904 35400 23449 40 % 47079.2 pdf
 
104 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 57400 4783 42480 14920 26 % 45920 pdf
 
105 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 12 თვე 56640 4720 56640 - - 45312 pdf
 
106 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 56118 4677 57600 -1482 -3 % 44894.4 pdf
 
107 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 54960 4580 32640 22320 41 % 43968 pdf
 
108 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 54475 4540 24000 30475 56 % 43580 pdf
 
109 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეს სამსახურის უფროსი 12 თვე 53910 4493 27600 26310 49 % 43128 pdf
 
110 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე 12 თვე 53885 4490 32640 21245 39 % 43108 pdf
 
111 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი 12 თვე 53100 4425 42480 10620 20 % 42480 pdf
 
112 საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარე ფრაქცია "ერთობა სამართლიანობისთვის" 12 თვე 52889 4407 42000 10889 21 % 42311.2 pdf
 
113 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარის პირველი მოადგილე 12 თვე 52545 4379 35400 17145 33 % 42036 pdf
 
114 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 52415 4368 35400 17015 32 % 41932 pdf
 
115 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 51840 4320 32640 19200 37 % 41472 pdf
 
116 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 51366 4281 35400 15966 31 % 41092.8 pdf
 
117 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია "ქრისტიან–დემოკრატები"-ს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 50699 4225 35400 15299 30 % 40559.2 pdf
 
118 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია "საქართველოს რეგიონები – მაჟორიტარები"-ს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 50566 4214 35400 15166 30 % 40452.8 pdf
 
119 საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის მოადგილე ფრაქცია "ერთობა სამართლიანობისთვის" 12 თვე 50476 4206 35400 15076 30 % 40380.8 pdf
 
120 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 49830 4153 32640 17190 34 % 39864 pdf
 
121 საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის მოადგილე ფრაქცია "ერთობა სამართლიანობისთვის" 12 თვე 49740 4145 35400 14340 29 % 39792 pdf
 
122 იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 47200 3933 35400 11800 25 % 37760 pdf
 
123 საქართველოს ეროვნული არქივი დირექტორი 12 თვე 46473 3873 38400 8073 17 % 37178.4 pdf
 
124 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 42480 3540 42480 - - 33984 pdf
 
125 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 12 თვე 41770 3481 27600 14170 34 % 33416 pdf
 
126 წალენჯიხის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 40160 3347 28320 11840 29 % 32128 pdf
 
127 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 38870 3239 32640 6230 16 % 31096 pdf
 
128 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 36730 3061 24000 12730 35 % 29384 pdf
 
129 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 36450 3038 24000 12450 34 % 29160 pdf
 
130 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 36450 3038 24000 12450 34 % 29160 pdf
 
131 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 36450 3038 24000 12450 34 % 29160 pdf
 
132 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია დირექტორი 12 თვე 36000 3000 28800 7200 20 % 28800 pdf
 
133 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 35400 2950 35400 - - 28320 pdf
 
134 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარატმენტი თავმჯდომარე 12 თვე 33877 2823 28560 5317 16 % 27101.6 pdf
 
135 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 5 თვე 33838 6768 22000 11838 35 % 27070.4 pdf
 
136 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 32908 2742 27000 5908 18 % 26326.4 pdf
 
137 ლენტეხის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 30453 2538 28320 2133 7 % 24362.4 pdf
 
138 სენაკის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 24505 2042 28320 -3815 -16 % 19604 pdf