წელი: 2013

დიმიტრი ქუმსიშვილი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 92350
საშუალო თვიური შემოსავალი 7696
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 56950
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73880
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56950
  • სარგო 35400