წელი: 2014

გივი მეტრეველი

კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 39451
საშუალო თვიური შემოსავალი 3288
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 12451
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 32 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 31560.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12451
  • სარგო 27000