წელი: 2015

ნიკოლოზ გოგილიძე

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 78965
საშუალო თვიური შემოსავალი 6580
სარგო 49200
პრემია ან/და დანამატი 29765
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63172
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29765
  • სარგო 49200