წელი: 2013

მალხაზ გურული

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99675
საშუალო თვიური შემოსავალი 8306
სარგო 50400
პრემია ან/და დანამატი 49275
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79740
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 49275
  • სარგო 50400