წელი: 2015

ვახტანგ მეიფარიანი

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 45640
საშუალო თვიური შემოსავალი 3803
სარგო 33600
პრემია ან/და დანამატი 12040
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 26 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 36512
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12040
  • სარგო 33600