წელი: 2015

ალექსანდრე ჭიკაიძე

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 40131
საშუალო თვიური შემოსავალი 3344
სარგო 35100
პრემია ან/და დანამატი 5031
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 13 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 32104.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5031
  • სარგო 35100