წელი: 2016

იოსებ ბაღათურია

აღსრულების ეროვნული ბიურო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 85140
საშუალო თვიური შემოსავალი 7095
სარგო 63600
პრემია ან/და დანამატი 21540
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 25 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68112
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 21540
  • სარგო 63600