წელი: 2015

არჩილ ჯაფარიძე

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 41440
საშუალო თვიური შემოსავალი 3453
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 13120
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 32 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33152
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 13120
  • სარგო 28320