წელი: 2015

იოსებ ხახალეიშვილი

იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 32013
საშუალო თვიური შემოსავალი 2668
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 5013
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 16 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25610.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5013
  • სარგო 27000