წელი: 2018

ლევან ჩიკვაიძე

შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 122079
საშუალო თვიური შემოსავალი 10173
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 97663.2
დეკლარაცია