წელი: 2013

ირაკლი ჟორჟოლიანი

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 36000
საშუალო თვიური შემოსავალი 3000
სარგო 30000
პრემია ან/და დანამატი 6000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 17 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6000
  • სარგო 30000