წელი: 2013

არჩილ მესტვირიშვილი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 160000
საშუალო თვიური შემოსავალი 13333
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 128000
დეკლარაცია