წელი: 2016

თამუნა ლილუაშვილი

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

თანამდებობა პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 75000
საშუალო თვიური შემოსავალი 6250
სარგო 36000
პრემია ან/და დანამატი 39000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 39000
  • სარგო 36000