წელი: 2014

ერეკლე ტრიპოლსკი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64710
საშუალო თვიური შემოსავალი 5393
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 40710
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51768
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 40710
  • სარგო 24000