№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კომისიის თავმჯდომარე 12 თვე 294567 24547 - - - 235653.6 pdf
 
2 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია კომისიის წევრი 12 თვე 279000 23250 142800 136200 49 % 223200 pdf
 
3 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 253421 21118 - - - 202736.8 pdf
 
4 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 215723 17977 - - - 172578.4 pdf
 
5 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 193560 16130 - - - 154848 pdf
 
6 საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 192000 16000 192000 - - 153600 pdf
 
7 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 160000 13333 - - - 128000 pdf
 
8 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარე 12 თვე 137149 11429 51000 86149 63 % 109719.2 pdf
 
9 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 131525 10960 - - - 105220 pdf
 
10 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 130942 10912 - - - 104753.6 pdf
 
11 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 127718 10643 32640 95078 74 % 102174.4 pdf
 
12 საჯარო სამსახურის ბიურო უფროსი 12 თვე 114366 9531 35400 78966 69 % 91492.8 pdf
 
13 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე 12 თვე 107546 8962 70800 36746 34 % 86036.8 pdf
 
14 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 102850 8571 67800 35050 34 % 82280 pdf
 
15 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 99785 8315 37200 62585 63 % 79828 pdf
 
16 თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 98695 8225 50400 48295 49 % 78956 pdf
 
17 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 12 თვე 96918 8077 63600 33318 34 % 77534.4 pdf
 
18 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 95650 7971 60000 35650 37 % 76520 pdf
 
19 თბილისის მერია მერი 12 თვე 95400 7950 42480 52920 55 % 76320 pdf
 
20 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო საბჭოს მდივანი 12 თვე 85790 7149 42480 43310 50 % 68632 pdf
 
21 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 84975 7081 57600 27375 32 % 67980 pdf
 
22 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 83600 6967 52800 30800 37 % 66880 pdf
 
23 თბილისის მერია მოადგილე 12 თვე 79500 6625 29640 49860 63 % 63600 pdf
 
24 დაცული ტერიტორიების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 77500 6458 31200 46300 60 % 62000 pdf
 
25 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 77359 - 52800 - - 61887.2 pdf
 
26 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 76800 6400 52800 24000 31 % 61440 pdf
 
27 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 76800 6400 57600 19200 25 % 61440 pdf
 
28 გურიის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 74102 6175 35400 38702 52 % 59281.6 pdf
 
29 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 71500 5958 66000 5500 8 % 57200 pdf
 
30 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70349 5862 32640 37709 54 % 56279.2 pdf
 
31 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68498 5708 32640 35858 52 % 54798.4 pdf
 
32 საქართველოს პარლამენტი დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 68095 5675 42600 25495 37 % 54476 pdf
 
33 საქართველოს პარლამენტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი 12 თვე 67724 5644 42600 25124 37 % 54179.2 pdf
 
34 საქართველოს პარლამენტი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრი 12 თვე 67719 5643 42600 25119 37 % 54175.2 pdf
 
35 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე 12 თვე 63202 5267 24000 39202 62 % 50561.6 pdf
 
36 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 62627 5219 54000 8627 14 % 50101.6 pdf
 
37 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 61940 5162 24000 37940 61 % 49552 pdf
 
38 საქართველოს პარლამენტი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი 12 თვე 61539 5128 42600 18939 31 % 49231.2 pdf
 
39 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 60600 5050 52800 7800 13 % 48480 pdf
 
40 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი დირექტორი 12 თვე 60338 5028 39480 20858 35 % 48270.4 pdf
 
41 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი 12 თვე 60180 5015 42480 17700 29 % 48144 pdf
 
42 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 59900 4992 35400 24500 41 % 47920 pdf
 
43 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარე 12 თვე 59826 4986 42480 17346 29 % 47860.8 pdf
 
44 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 12 თვე 56640 4720 56640 - - 45312 pdf
 
45 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 55127 4594 32640 22487 41 % 44101.6 pdf
 
46 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 53660 4472 31800 21860 41 % 42928 pdf
 
47 საქართველოს პარლამენტი რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრი 12 თვე 52886 4407 35400 17486 33 % 42308.8 pdf
 
48 საქართველოს პარლამენტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 52223 4352 42000 10223 20 % 41778.4 pdf
 
49 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური უფროსი 12 თვე 50811 4234 - - - 40648.8 pdf
 
50 გარემოს ეროვნული სააგენტო უფროსი 12 თვე 49600 4133 31200 18400 37 % 39680 pdf
 
51 საქართველოს ეროვნული არქივი დირექტორი 12 თვე 46500 3875 38400 8100 17 % 37200 pdf
 
52 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 12 თვე 41770 3481 27600 14170 34 % 33416 pdf
 
53 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 41440 3453 24000 17440 42 % 33152 pdf
 
54 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 41440 3453 24000 17440 42 % 33152 pdf
 
55 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 41440 3453 24000 17440 42 % 33152 pdf
 
56 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 40185 3349 24000 16185 40 % 32148 pdf
 
57 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი დირექტორი 12 თვე 39296 3275 26400 12896 33 % 31436.8 pdf
 
58 წალენჯიხის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 37760 3147 31800 5960 16 % 30208 pdf
 
59 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 35167 2931 27000 8167 23 % 28133.6 pdf
 
60 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 31034 2586 27000 4034 13 % 24827.2 pdf