წელი: 2016

თეონა აქუბარდია

ეროვნული უშიშროების საბჭო

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68510
საშუალო თვიური შემოსავალი 5709
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 33110
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54808
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33110
  • სარგო 35400