წელი: 2015

ბექა მიქაუტაძე

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67080
საშუალო თვიური შემოსავალი 5590
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 35880
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53664
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35880
  • სარგო 31200