წელი: 2014

დიმიტრი ქუმსიშვილი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 86775
საშუალო თვიური შემოსავალი 7231
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 51375
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 69420
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 51375
  • სარგო 35400