წელი: 2018

გენადი არველაძე

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 79752
საშუალო თვიური შემოსავალი 6646
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63801.6
დეკლარაცია