წელი: 2013

კობა ლურსმანაშვილი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 32462
საშუალო თვიური შემოსავალი 2705
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 4142
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 13 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25969.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 4142
  • სარგო 28320