წელი: 2016

კობა არაბული

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 31700
საშუალო თვიური შემოსავალი 2642
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 3380
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 11 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25360
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3380
  • სარგო 28320