წელი: 2014

ივლიანე ხაინდრავა

ეროვნული უშიშროების საბჭო

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 36580
საშუალო თვიური შემოსავალი 3048
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 1180
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 3 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 29264
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 1180
  • სარგო 35400