წელი: 2015

ბეგლარ სიორიძე

ოზურგეთის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 35750
საშუალო თვიური შემოსავალი 2979
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 2750
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 8 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 2750
  • სარგო 33000