წელი: 2016

ქეთევან მოისწრაფიშვილი

გურიის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 30900
საშუალო თვიური შემოსავალი 2575
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 2580
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 8 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 24720
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 2580
  • სარგო 28320