წელი: 2014

კობა ლურსმანაშვილი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 39400
საშუალო თვიური შემოსავალი 3283
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 11080
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 28 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 31520
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 11080
  • სარგო 28320