წელი: 2017

გრიგოლ კაკაურიძე

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 50000
საშუალო თვიური შემოსავალი 4167
სარგო 30000
პრემია ან/და დანამატი 20000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 40 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 40000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 20000
  • სარგო 30000