წელი: 2016

ირაკლი ბენდელიანი

შპს- საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 8 თვე
შემოსავალი 91080
საშუალო თვიური შემოსავალი 11385
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 72864
დეკლარაცია