წელი: 2015

ნუგზარ კაკულია

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 37732
საშუალო თვიური შემოსავალი 3144
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30185.6
დეკლარაცია