წელი: 2017

დავით ტყემალაძე

სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 43844
საშუალო თვიური შემოსავალი 3654
სარგო 20520
პრემია ან/და დანამატი 23324
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 35075.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23324
  • სარგო 20520