წელი: 2018

ლევან მებონია

შპს-ენგურჰესი

თანამდებობა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99130
საშუალო თვიური შემოსავალი 8261
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79304
დეკლარაცია