წელი: 2015

რევაზ ბეჟაშვილი

ეროვნული საშენი მეურნეობა

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 61350
საშუალო თვიური შემოსავალი 5113
სარგო 33600
პრემია ან/და დანამატი 27750
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49080
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 27750
  • სარგო 33600