წელი: 2018

ზვიად ძიძიგური

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 77415
საშუალო თვიური შემოსავალი 6451
სარგო 76056
პრემია ან/და დანამატი 1359
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 2 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61932
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 1359
  • სარგო 76056