წელი: 2015

გიორგი ჩოგოვაძე

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 79300
საშუალო თვიური შემოსავალი 6608
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 44500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 56 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63440
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 44500
  • სარგო 34800