წელი: 2016

ივლიანე ხაინდრავა

ეროვნული უშიშროების საბჭო

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68447
საშუალო თვიური შემოსავალი 5704
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 33047
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54757.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33047
  • სარგო 35400