წელი: 2016

დავით ნარმანია

თბილისის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 38160
საშუალო თვიური შემოსავალი 3180
სარგო 38160
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30528
დეკლარაცია