წელი: 2015

ირაკლი ჟორჟოლიანი

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 41025
საშუალო თვიური შემოსავალი 3419
სარგო 30000
პრემია ან/და დანამატი 11025
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 27 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 32820
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 11025
  • სარგო 30000