წელი: 2017

ივლიანე ხაინდრავა

ეროვნული უშიშროების საბჭო

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66881
საშუალო თვიური შემოსავალი 5573
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 31481
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53504.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 31481
  • სარგო 35400