წელი: 2015

გიორგი მიშელაძე

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60450
საშუალო თვიური შემოსავალი 5038
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 25650
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 42 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48360
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 25650
  • სარგო 34800