წელი: 2014

არჩილ მესტვირიშვილი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 234000
საშუალო თვიური შემოსავალი 19500
სარგო 198996
პრემია ან/და დანამატი 35004
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 15 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 187200
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35004
  • სარგო 198996