წელი: 2015

ამირან გამყრელიძე

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 39921
საშუალო თვიური შემოსავალი 3327
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 8721
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 22 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 31936.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 8721
  • სარგო 31200