წელი: 2016

თეიმურაზ მურღულია

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65020
საშუალო თვიური შემოსავალი 5418
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 29620
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 46 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52016
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29620
  • სარგო 35400