სიახლეების გამოწერა

წელი: 2016

გიორგი მაჩაბელი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 69960
საშუალო თვიური შემოსავალი 5830
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 34560
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 55968
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 34560
  • სარგო 35400