წელი: 2016

კობა ქანთარია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 49560
საშუალო თვიური შემოსავალი 4130
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 21240
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 39648
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 21240
  • სარგო 28320