№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე 12 თვე 341700 28475 - - - 273360 pdf
 
2 სს საპარტნიორი ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 336000 28000 - - - 268800 pdf
 
3 საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 243000 20250 243000 - - 194400 pdf
 
4 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 241376 20115 - - - 193100.8 pdf
 
5 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 235555 19630 - - - 188444 pdf
 
6 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 234620 19552 - - - 187696 pdf
 
7 სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია დირექტორი 12 თვე 175000 14583 - - - 140000 pdf
 
8 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 160700 13392 - - - 128560 pdf
 
9 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი 12 თვე 160500 13375 - - - 128400 pdf
 
10 შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 12 თვე 159726 13310 - - - 127780.8 pdf
 
11 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 138484 11540 84000 54484 39 % 110787.2 pdf
 
12 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 138449 11537 32640 105809 76 % 110759.2 pdf
 
13 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 137475 11456 84000 53475 39 % 109980 pdf
 
14 შპს ენერგოტრანსი ხელმძღვანელი 12 თვე 133633 11136 - - - 106906.4 pdf
 
15 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 12 თვე 132840 11070 - - - 106272 pdf
 
16 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 127625 10635 60000 67625 53 % 102100 pdf
 
17 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 127476 10623 - - - 101980.8 pdf
 
18 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 126534 10545 72000 54534 43 % 101227.2 pdf
 
19 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 126534 10545 72000 54534 43 % 101227.2 pdf
 
20 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 126125 10510 48000 78125 62 % 100900 pdf
 
21 ცენტრალური საარჩევნო კომისია კომისიის მდივანი 12 თვე 124763 10397 - - - 99810.4 pdf
 
22 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 120984 10082 72000 48984 40 % 96787.2 pdf
 
23 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 120984 10082 72000 48984 40 % 96787.2 pdf
 
24 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორი 12 თვე 117360 9780 46920 70440 60 % 93888 pdf
 
25 სმართ ლოჯიქ დირექტორი 12 თვე 113700 9475 - - - 90960 pdf
 
26 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური უფროსი 12 თვე 112706 9392 - - - 90164.8 pdf
 
27 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე 12 თვე 112680 9390 40800 71880 64 % 90144 pdf
 
28 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოადგილე 12 თვე 111240 9353 40800 71440 64 % 88992 pdf
 
29 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 11 თვე 107688 9790 - - - 86150.4 pdf
 
30 შპს-საქაერონავიგაცია გენერალური დირექტორი 12 თვე 103200 8600 - - - 82560 pdf
 
31 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 102533 8544 32640 69893 68 % 82026.4 pdf
 
32 შემოსავლების სამსახური უფროსი 12 თვე 101230 8436 - - - 80984 pdf
 
33 შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 99159 8263 - - - 79327.2 pdf
 
34 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 98320 8193 - - - 78656 pdf
 
35 შემოსავლების სამსახური უფროსის პირველი მოადგილე 12 თვე 97400 - - - - 77920 pdf
 
36 მთავრობის კანცელარია მთავრობის საპარლამენტო მდივანი 12 თვე 94500 7875 - - - 75600 pdf
 
37 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 89720 7477 32640 57080 64 % 71776 pdf
 
38 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 89720 7477 32640 57080 64 % 71776 pdf
 
39 დაცვის პოლიცია თავმჯდომარე 12 თვე 88935 7411 - - - 71148 pdf
 
40 საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 11 თვე 88466 8042 - - - 70772.8 pdf
 
41 ქონების ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 87040 7253 32640 54400 63 % 69632 pdf
 
42 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსი 12 თვე 86914 7243 - - - 69531.2 pdf
 
43 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % 68864 pdf
 
44 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % 68864 pdf
 
45 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % 68864 pdf
 
46 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო უფროსი 12 თვე 85092 7091 - - - 68073.6 pdf
 
47 სურსათის ეროვნული სააგენტო უფროსი 12 თვე 83375 6948 35400 47975 58 % 66700 pdf
 
48 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 12 თვე 82800 6900 82800 - - 66240 pdf
 
49 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 81600 6800 32640 48960 60 % 65280 pdf
 
50 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 80780 6732 32640 48140 60 % 64624 pdf
 
51 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 79650 6638 32640 47010 59 % 63720 pdf
 
52 საქართველოს ეროვნული ბანკი საბჭოს წევრი 12 თვე 78000 6500 78000 - - 62400 pdf
 
53 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 76700 6392 35400 41300 54 % 61360 pdf
 
54 საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 76065 6339 24000 52065 68 % 60852 pdf
 
55 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 75750 6313 35400 40350 53 % 60600 pdf
 
56 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საბჭოს მდივანი 10 თვე 75250 7525 - - - 60200 pdf
 
57 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხელმძღვანელი 12 თვე 75040 6253 - - - 60032 pdf
 
58 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
59 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
60 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
61 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
62 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
63 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
64 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
65 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსის მოადგილე 12 თვე 74330 6194 - - - 59464 pdf
 
66 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 73200 6100 32640 40560 55 % 58560 pdf
 
67 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 71726 5977 42480 29246 41 % 57380.8 pdf
 
68 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 71672 5973 32640 39032 54 % 57337.6 pdf
 
69 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
70 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
71 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70780 5898 32640 38140 54 % 56624 pdf
 
72 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70720 5893 32640 38080 54 % 56576 pdf
 
73 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70720 5893 32640 38080 54 % 56576 pdf
 
74 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 70110 5843 35400 34710 50 % 56088 pdf
 
75 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70000 5833 32640 37360 53 % 56000 pdf
 
76 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70000 5833 32640 37360 53 % 56000 pdf
 
77 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68952 5746 32640 36312 53 % 55161.6 pdf
 
78 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 68150 5679 - - - 54520 pdf
 
79 გარემოს ეროვნული სააგენტო უფროსი 12 თვე 67950 5663 33600 34350 51 % 54360 pdf
 
80 ეროვნული უშიშროების საბჭო მდივნის მოადგილე 12 თვე 66881 5573 35400 31481 47 % 53504.8 pdf
 
81 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112 დირექტორი 12 თვე 66578 5548 - - - 53262.4 pdf
 
82 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 66300 5525 - - - 53040 pdf
 
83 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 66205 5517 31200 35005 53 % 52964 pdf
 
84 ეროვნული უშიშროების საბჭო მდივნის მოადგილე 12 თვე 66053 5504 35400 30653 46 % 52842.4 pdf
 
85 თბილისის მერია ვიცე-მერი 12 თვე 65400 5450 - - - 52320 pdf
 
86 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65280 5440 32640 32640 50 % 52224 pdf
 
87 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65021 5418 32640 32381 50 % 52016.8 pdf
 
88 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია დირექტორი 12 თვე 64800 5400 32400 32400 50 % 51840 pdf
 
89 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 64632 5386 32640 31992 49 % 51705.6 pdf
 
90 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 64285 5357 32640 31645 49 % 51428 pdf
 
91 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 63600 5300 31800 31800 50 % 50880 pdf
 
92 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 63380 5282 32640 30740 49 % 50704 pdf
 
93 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 62871 5239 32640 30231 48 % 50296.8 pdf
 
94 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 62870 5239 32640 30230 48 % 50296 pdf
 
95 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 62370 5198 - - - 49896 pdf
 
96 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 62095 5175 - - - 49676 pdf
 
97 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 61500 5125 32640 28860 47 % 49200 pdf
 
98 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო უფროსი 12 თვე 58400 4867 31200 27200 47 % 46720 pdf
 
99 საჯარო სამსახურის ბიურო უფროსის მოადგილე 12 თვე 56328 4694 27000 29328 52 % 45062.4 pdf
 
100 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 53368 4447 35400 17968 34 % 42694.4 pdf
 
101 მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 12 თვე 51000 4250 51000 - - 40800 pdf
 
102 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსი 12 თვე 50000 4167 30000 20000 40 % 40000 pdf
 
103 სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო დირექტორი 12 თვე 43844 3654 20520 23324 53 % 35075.2 pdf
 
104 იურიდიული დახმარების სამსახური დირექტორი 12 თვე 38570 3214 34800 3770 10 % 30856 pdf
 
105 ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 35000 2917 31200 3800 11 % 28000 pdf