წელი: 2017

შალვა თადუმაძე

მთავრობის კანცელარია

თანამდებობა მთავრობის საპარლამენტო მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 94500
საშუალო თვიური შემოსავალი 7875
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 75600
დეკლარაცია