წელი: 2017

დავით თვალაბეიშვილი

სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 175000
საშუალო თვიური შემოსავალი 14583
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 140000
დეკლარაცია