წელი: 2016

გიორგი კახიანი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66465
საშუალო თვიური შემოსავალი 5539
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 42465
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53172
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 42465
  • სარგო 24000