წელი: 2016

პაატა ნადირაძე

იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 52320
საშუალო თვიური შემოსავალი 4360
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 24000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 46 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 41856
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 24000
  • სარგო 28320